Цільова група з питань розбудови доброчесності

Цільова група з питань розбудови доброчесності

Провідна громадська організація для діяльності четвертої Цільової групи:
Громадська ліга Україна-НАТО

До сфери інтересів і завдань четвертої Цільової групи входять: включення громадського сектору України до розбудови доброчесності, дотримання анти – корупційних мір, посилення гласності та прозорості, а також сприяння до відповідальності в сфері сектору безпеки і оборони України. Цільова група з питань розбудови доброчесності має можливість розробити Кодекс Поведінки чи переглянути вже існуючий, брати участь у Договорі про розбудову доброчесності та сприяти покращенню рівня підзвітності, зокрема за допомогою розробки рекомендацій у формі Білих книг. IV Цільова група користується вагомою підтримкою зі сторони Великої Британії.

Цільова група з питань розбудови доброчесності фокусуватиме свою діяльність на секторі безпеки та оборони та доповнюватиме Ініціативу розвитку доброчесності у сфері оборони (Building Integrity in Defence Establishments), що об'єднує зусилля та досвід Transparency International, Женевського центру з контролю над збройними силами і НАТО, а також таких країн, як Норвегія, Велика Британія, Польща і Україна. Діяльність Building Integrity in Defence Establishments зосереджена на навчанні представників сектору безпеки та оборони, заповненні запитальника самооцінки та складанні відповідного довідника. Цільова група з питань розбудови доброчесності, яка б включала в себе ряд неурядових організацій України та країн-членів НАТО (у т.ч. Transparency International), могла б доповнити діяльність цієї Ініціативи шляхом реалізації доповнюючих проектів, наприклад шляхом розробки / удосконалення Кодексу професійної поведінки, участі в незалежному моніторингу дій урядових органів, сприяння покращенню рівня підзвітності, зокрема за допомогою розробки рекомендацій щодо змісту Білих книг.

сайт создан компанией