Сфери діяльності Цільових груп Мережі партнерства Україна-НАТО

I. Цільова група з питань національної безпеки та управління сектором безпеки і оборони Українські неурядові громадські організації Партнери - неурядові організації країн-членів НАТО

Консультації щодо формулювання політики безпеки і оборони/демократичне управління (включаючи концепцію національних інтересів військово-морських сил/стратегію та Білу книгу Міністерства оборони)


 Консультації зі стратегічною спільнотою щодо питань регіональної безпеки


Семінари та консультації з питань підвищення ефективності системи національної безпеки

Центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, м. Київ (Сунгуровський Микола, , +38044 201-1198);

Міжнародний центр перспективних досліджень, м.Київ
(Чумак Віктор, , +38044 484-44-06);

Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу, м.Донецьк
(Тодоров Ігор, , +38062337-05-94);

Атлантична Рада України, м.Київ (Кокошинський Олег, , +38 067 596 7368).

Institute for Strategic

Studies, Krakow;

ICDS (Estonia)

Atlantic Council of the United States

U.S.-Ukraine Foundation,

USA (Ulyana Panachishin)

II. Цільова група з питань моніторингу реформ у сфері євроатлантичної інтеграції (реалізація Річних Національних Програм (РНП))
Незалежна оцінка та моніторинг запровадження Річних Національних Програм (у т.ч. реформи сектору безпеки та оборони)
Обмін досвідом з країнами, які нещодавно стали членами НАТО, щодо реформ, пов’язаних з підготовкою до членства в Альянсі

Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, м.Київ
(Шуляр Оксана, , +380 44 238-68-43)

Група стратегічних та безпекових студій м.Київ (Сергій Герасимчук, )

Фонд «Демократичні ініціативи», м.Київ (Кучерів Ілько, , +380 44 581-3317);

Інститут трансформації суспільства, м.Київ (Соскін Олег, , +380 44 235-98-28);

Marshall Centre ;

“Pro Democratia” (Rom);

ICDS (Estonia);

NUPI (Norway)

III. Цільова група з питань кооперації та реформування сектору оборонної промисловості
Модернізація та адаптація українського сектору оборонної промисловості до Євро-Атлантичної інтеграції

Проведення заходів та підготовка публікацій, націлених на підтримку сучасного сектору оборонної помисловості

Розвиток планів щодо співробітництва між підприємствами оборонної промисловості України та відповідними структурами країн – членів НАТО
Соціальна адаптація і перепідготовка військовослужбовців, звільнених з військової служби
Моніторинг реалізації програм з безпеки, оборони та утилізації надлишкових і непридатних боєприпасів, ОВТ.

Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння, м.Київ
(Бадрак Валентин, , +380 44 417 81 41);

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, м.Київ
(Пархоменко Наталія, , +380 95 388 83 93).

Українська асоціація європейських студій, м.Донецьк
(Штукарін Сергій, , +380623044097);

US-Ukraine Foundation ;

Lithuanian Atlantic Treaty Assn; I

nstitute for Strategic Studies , Krakow;

Jagello 2000 (Czech Republic);

Norwegian Institute of International ICDS (Estonia);

Allied National Defence Industry Associations

IV. Цільова група з питань розбудови доброчесності
Включення громадського сектору України до розбудови доброчесності, дотримання анти – корупційних мір, посилення гласності та прозорості
Участь у Договорі про розбудову доброчесності, незалежний моніторинг дій урядових органів
Сприяння до відповідальності в сфері сектору безпеки і оборони України
Сприяння покращенню рівня підзвітності, зокрема за допомогою розробки рекомендацій у формі Білих книг.
Розробка Кодексу Професійної Поведінки

Громадська ліга «Україна – НАТО», м.Київ (Джердж Сергій, , +380 44 574 75 03);

Кримська Правиця, м.Сімферополь
(Фомушкін Олег, , +38-067-652-40-03);

Центр політичних та інформаційних технологій „Демократія і розвиток”, м. Київ (Лавриненко Володимир) ........................................

Transparency International, UK (Alan Waldron)

Женевський центр з контролю над збройними силами DCAF, Swiss (Cole Eden)  

V.Цільова група з питань реформування сектору безпеки та особистісної безпеки і прав людини
Захист прав громадян
Захист прав військовослужбовців
Історичні дослідження у галузі забезпечення прав і свобод громадян та порівняльний аналіз з іншими країнами-членами/партнерами НАТО
Гарантування гласності безпосередньо через державний доступ до архівних матеріалів
Сприяння діалогу між представниками сектору безпекина місцевому рівні та місцевими членами стратегічної спільноти
Удосконалення регіональних інформаційних мереж

Харківська правозахисна група (ХПГ), м. Харків http://www.helsinki.org.ua http://www.khpg.org ..........................................

Громадська ліга «Україна – НАТО», м.Київ (Джердж Сергій, , +380 44 574 75 03);

Всеукраїнське об’єднання ветеранів, м. Київ

Institute for Strategic Studies, Krakow, Poland

Lithuanian Atlantic Treaty Assn

VI. Цільова група з питань економічної безпеки
Розпізнання сценарію можливих економічних загроз
Сприяння розвитку та впровадження політики економічної безпеки
Здійснення контролю над енерговитратами в Україні
Розробка сценарію можливого використання енергії як засобу тиску проти України та союзних держав
Розробка попереджувальних та запобіжних заходів
Охорона навколишнього природного середовища (мінімізація шкоди внаслідок впровадження військової діяльності)
Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та Євро-Атлантичного співробітництва Чорноморського регіону (НОМОС), м.Севастополь
(Гончар Михайло, Кулик Сергій , , +38069 244-63-68);

The Szeged Center for Security Policy,

Hungary (Laszlo Toth)

сайт создан компанией