Концепція

КОНЦЕПЦІЯ
створення та функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО
щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства

Загальні положення

Дана Концепція створення та функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (далі - Мережа партнерства) розроблена на реалізацію положень Листа про наміри стосовно підтримки Мережі партнерства,  підписаного під час Консультацій Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 5 жовтня 2006 року у м. Сінтра, Португалія представниками 13 країн-членів Альянсу: Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.


Мета створення та функціонування Мережі партнерства

Головною метою створення та функціонування Мережі партнерства є:

 • формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики євроатлантичної інтеграції України, включаючи набуття у майбутньому повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору;
 • підвищення рівня поінформованості українських громадян, зокрема у безпековому і оборонному секторі, стосовно сучасної моделі системи колективної безпеки та ролі України у її зміцнені;
 • запровадження демократичного цивільного контролю над реформуванням сектору безпеки і оборони України.

Мережа є відкритою міжнародною недержавною комунікативною системою між неурядовими громадськими організаціями України та країн-членів НАТО для встановлення контактів, обміну досвідом, поширення інформації та вивчення суспільної думки у сфері безпеки і оборони.


Принципи функціонування Мережі партнерства

Питання підвищення обізнаності громадянського суспільства України щодо її євроатлантичного курсу є прерогативою української сторони.
Діяльність Мережі партнерства здійснюється на наступних принципах:

 • забезпечення конституційного права громадян України на отримання інформації, доступ до якої не заборонено чинним законодавством;
 • оперативність, об’єктивність та неупередженість підготовки і подання інформації;
 • відкритість Мережі партнерства до приєднання нових учасників на будь-якому етапі її функціонування;
 • прозорість діяльності учасників Мережі партнерства;
 • визнання особливої ролі представників Збройних Сил України, інших структур сектору безпеки, оборонно-промислового комплексу та колишніх військовослужбовців в процесах інформування суспільства;
 • постійний діалог з громадянами.

Важливим вбачається участь неурядових громадських організацій країн-членів НАТО у формуванні та функціонуванні Мережі, як носіїв досвіду організації та здійснення визначених інформаційних заходів, а також представників української спільноти в інших країнах. Зокрема вбачається за доцільне співробітництво з групою громадських ініціатив українців-громадян Європейського Союзу - EUKRAINE.


Завдання Мережі партнерства

Забезпечення громадської обізнаності щодо співробітництва України з НАТО, зокрема у сфері безпеки і оборони, в умовах стрімкої глобалізації світу, шляхом:

 • поширення об`єктивної та неупередженої інформації про сучасну загальноєвропейську систему колективної безпеки, роль та місце в ній НАТО та співпрацю з Альянсом  країн-партнерів, насамперед, Російської Федерації;
 • висвітлення переваг та можливих викликів участі України в системі колективної безпеки;
 • встановлення відносин партнерства і взаєморозуміння між державними безпековими інституціями та громадянським суспільством, зокрема за рахунок залучення до практичної співпраці Громадських колегій (рад), створених при міністерствах і відомствах сектору безпеки та оборони України, Рад офіцерів у військових частинах Збройних Сил України;
 • удосконалення нормативно-правової бази у сфері поліпшення взаємодії органів державної влади та інституцій громадянського суспільства, зокрема за рахунок співпраці з профільними парламентськими комітетами;
 • створення системи моніторингу та аналізу громадської думки.

Пріоритетним також є спрямування загальнонаціональної громадської дискусії щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу в контексті зміцнення національної безпеки України.

 

Основні напрямки діяльності Мережі партнерства

Діяльність Мережі спрямована на ініціювання і проведення інформаційної і просвітницької роботи серед різних вікових і соціальних груп громадянського суспільства у всіх регіонах України саме щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави, як запоруки зміцнення національної безпеки країни, збереження її державного суверенітету. Ця діяльність базується на проведенні наукової, аналітичної роботи, постійному моніторингу громадської думки.

Мережа охоплює всю територію України через регіональні неурядові громадські організації, регіональні осередки політичних партій та всіх зацікавлених осіб.

Діяльність Мережі включає:

 • організацію і проведення конференцій, семінарів, „круглих столів”, візитів експертів країн-членів НАТО зі специфічних аспектів залучення громадянського суспільства до формування та імплементації державної політики у сфері національної безпеки і оборони;
 • організацію та проведення широких громадських заходів на зразок Днів євроатлантичного партнерства, Академій та Тижнів НАТО у військових частинах, вищих навчальних закладах структур сектору безпеки України;
 • організацію та проведення регулярних брифінгів для мас-медіа з фаховим глибинним аналізом ключових проблем і викликів у безпековій сфері та здійснення спільних проектів з медіа (Інтернет, телебачення, друковані видання, радіо);
 • надання підтримки з боку неурядових організацій країн-членів НАТО інформаційним проектам в Україні щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства у секторі безпеки.

Засади формування складу Мережі партнерства

До складу Мережі партнерства можуть входити неурядові громадські організації (об`єднання громадян), які підтримують євроатлантичний/європейський курс України, сприяють демократичному розвитку нашої держави та досягненню національного консенсусу в імплементації політики безпеки і оборони.

Офіційним Контактним пунктом Мережі з боку державних інституцій України під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) визначено Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України (НЦ ЄАІУ).

Провідною неурядовою організацією, яка відіграватиме активну роль у заснуванні Мережі та поширенні її діяльності серед представників різних соціальних груп громадського суспільства визначено Громадську лігу Україна-НАТО.

Приєднання неурядових громадських організацій країн-членів НАТО до Мережі партнерства та налагодження співробітництва з НЦ ЄАІУ і Громадською лігою Україна-НАТО відбувається за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні (ЦІД НАТО), а також відповідних посольств країн-членів Альянсу в Україні.

Громадська Ліга Україна-НАТО разом з Контактним пунктом Мережі партнерства під егідою СРГ ВР забезпечує організаційне та методологічне наповнення, планування та гнучкість виконання запланованих проектів, моніторинг їх запровадження та оперативне коригування (за необхідністю) окремих заходів або діяльності Мережі в цілому.

Неурядові громадські організації України, що є учасниками Мережі партнерства, забезпечують у повному обсязі виконання заходів Програми її діяльності.

Неурядові громадські організації країн-членів НАТО, що є партнерами та учасникам Мережі партнерства, надають консультаційно-методичну, інформаційну, матеріально-технічну та фінансову підтримку проведенню конкретних заходів, передбачених Програмою діяльності Мережі партнерства.

Мережа функціонує у тісній співпраці з ЦІД НАТО, використовуючи увесь доробок програм інформування з оборонних і безпекових питань та цивільного контролю над сектором безпеки.

Офіс зв’язку НАТО в Україні надаватиме інформаційно-аналітичне сприяння практичним аспектам реформування оборонного та безпекового сектору України на прикладі країн-членів Альянсу.


Механізми імплементації

Для координації поточної діяльності Мережі партнерства утворюється Наглядова Рада, до складу якої входять представники Громадської Ліги Україна-НАТО, інших неурядових організацій, в тому числі з країн-членів НАТО, СРГ ВР, НЦ ЄАІУ,  ЦІД НАТО в Україні.

Програма діяльності Мережі партнерства на поточний рік обговорюється та затверджується під час чергового засідання Асамблеї Громадської Ліги Україна-НАТО.

З метою оцінки прогресу в підвищенні обізнаності громадянського суспільства у сфері безпеки і оборони здійснюється щорічний огляд функціонування Мережі партнерства, який розглядається під час засідання СРГ ВР із залученням неурядових організацій України та країн-членів НАТО.

Фінансове забезпечення функціонування Мережі партнерства здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України в рамках виконання заходів Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, інших державних замовлень у сфері безпеки і оборони;
 • спонсорської фінансовій допомоги від українських суб`єктів підприємницької діяльності;
 • цільової фінансової підтримки іноземних учасників Мережі партнерства або започаткування двосторонніх програм допомоги на неурядовому рівні;
 • отримання (на конкурсній основі) грантів міжнародних Фондів на виконання інформаційних заходів у безпековій сфері.

З метою акумулювання фінансів для забезпечення функціонування Мережі партнерства її учасники за необхідністю та спільної згоди можуть утворювати встановленим порядком недержавний Фонд сприяння Мережі.


Очікувані результати

Створення та забезпечення функціонування Мережі партнерства повинно суттєво вплинути на вироблення національного консенсусу щодо стратегічного напрямку реалізації оборонної та безпекової політики України, перетворитись на дієвий діалог влади з суспільством та наблизити його до стандартів євроатлантичної спільноти.

Окрім того, очікується:

 • зростання громадянської активності та залучення неурядових громадських організацій до обговорення ключових питань у сфері безпеки і оборони України;
 • підвищення рівня поінформованості суспільства щодо євроатлантичної системи колективної безпеки, зокрема НАТО, та ролі України у її зміцнені;
 • збільшення кількості прихильників майбутнього членства України в Альянсі, насамперед, серед представників структур сектору безпеки, військовослужбовців звільнених в запас, представників оборонно-промислового комплексу та членів сімей військовослужбовців;
 • посилення підтримки євроатлантичних прагнень України з боку політичних партій і рухів, засобів масової інформації всіх форм власності;
 • активізація участі органів державної влади у заходах, пов’язаних з інформуванням громадськості щодо сучасного стану трансформації НАТО та євроатлантичного курсу України.

 

сайт создан компанией