Бюлетень Мережі партнерства Україна-НАТО

БЮЛЕТЕНЬ
МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-НАТО

[# 11]

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА – НАТО

СЕМІНАР:
Уроки, отримані з досвіду розробки, впровадження та звітування за результатами виконання РНП
22-23 березня 2010 року

22-23 березня 2010 року у приміщенні Офісу зв’язку НАТО в Україні відбувся семінар: „Уроки, отримані з досвіду розробки, впровадження та звітування за результатами виконання РНП”. Під час зустрічі зроблено аналіз уроків, отриманих з досвіду підготовки і впровадження РНП 2009 та 2010 для подальшої оптимізації державного процесу та процедур розробки, впровадження та звітування за результатами виконання РНП. В результаті семінару, як і передбачалося, було розроблено чітку урядову інструкцію для використання міністерствами/установами, залученими до розробки і впровадження РНП. Також результати семінару використовувались представниками громадянського суспільства у процесі підготовки аналітичного документу в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО. Під час проведення семінару використовувався досвід наступних експертів:

  1. представників країн-членів та партнерів НАТО і України, що мають досвід розробки і впровадження РНП;
  2. представників Координаційного бюро європейської і євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ та органів виконавчої влади, відповідальних за п’ять розділів РНП;
  3. представників неурядових організацій.

Мережа партнерства Україна-НАТО: успіх у взаємодії.

Джердж Сергій, голова Громадської ліги Україна-НАТО

Від моменту створення головною метою Мережі партнерства Україна-НАТО є і залишається допомога українському недержавному сектору більш ефективно сприяти розробці та удосконаленню національної політики безпеки. Досягнення даної мети можливе за умови активної діяльності, спрямованої на проведення інформаційної і просвітницької роботи серед різних вікових і соціальних груп громадянського суспільства у всіх регіонах України саме щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави, як запоруки зміцнення національної безпеки країни, збереження її державного суверенітету.

Не може не тішити, що останнім часом ми відзначаємо зростання активності в рамках Мережі партнерства. За останні півроку значно збільшилася  кількість заходів, проведених українськими неурядовими організаціями з використанням ресурсів та потенціалу Мережі. І хотілося б із задоволенням зазначити, що якість  таких проектів поліпшилася.

Зросла кількість НУО які охоче виступають в якості організаторів та співвиконавців окремих заходів, і, що є надзвичайно важливим, спостерігається посилення та укріплення взаємодії між різними громадськими організаціями з різних регіонів України.  Мережа сприяє реалізації конкретних проектів з чітко визначеною проблематикою, надає широкі можливості для обговорення та впровадження нових ідей.

В рамках Мережі нам чи не вперше вдалося налагодити ефективну співпрацю та безперервний діалог громадських організацій та державних установ, міністерств, відомств.  Хотілося б відзначити, що неурядові організації були залучені Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України до аналізу та обговорення проекту Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. Проведенню обговорення посприяв Офіс зв’язку НАТО в Україні.  Державні установи були представлені співробітниками всіх основних міністерств, які залучені до підготовки та втілення  РНП. Приємно зауважити, що переважна більшість поправок та зауважень громадських експертів, серед яких пропозиція щодо прийняття Морської доктрини України та розробки плану дій з її реалізації, були враховані. Представники неурядових організацій також були запрошені до участі в засіданні Урядового комітету європейської інтеграції та міжнародного співробітництва для обговорення проекту Указу Президента України Про затвердження Річної національної програми - 2010, де зрештою було затверджено остаточний проект поданий до Секретаріату Президента.

Поставлені нами цілі діяльності Мережі досягаються завдяки консолідації та активізації зусиль на трьох напрямах. По-перше, налагодження постійної та ефективної співпраці між громадськими організаціями в Україні; по-друге, підтримка та розвиток далогу державних установ з неурядовими структурами; і, нарешті, покращення взаємодії НУО України з громадськими організаціями  країн-членів НАТО.

Серед конкретних прикладів такої взаємодії  можна навести насамперед реалізацію проекту 1-ї Цільової групи, який мав назву «Стратегічна оцінка провідних українських і зарубіжних експертів у рамках Мережі партнерства Україна-НАТО». Ключовими виконавцями даної ініціативи були український Центр Разумкова та Міжнародний центр оборонних досліджень з Естонії. Також у проекті взяли участь британські експерти з Центру європейських реформ та Королівського інституту міжнародних відносин.

Однак досягнень спільної діяльності українських та зарубіжних НУО на сьогодні, на жаль, нараховується не так багато. Відтак, хотілося б наголосити на необхідності сприяння в країнах-членах НАТО процесу заохочення своїх неурядових організації до співробітництва з українськими громадськими організаціями в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО.

Це призвело б до поліпшення рівня реалізації спільних проектів у Цільових групах Мережі, які, наразі, активно діють за такими напрямами:

I група: Управління сектором безпеки і оборони: ставить за мету удосконалення політики національної безпеки і впровадження демократичних цивільних принципів державного управління, зміцнення потенціалу, згуртованості і результативності співтовариства безпеки України.

II група: Моніторинг реформ в сфері євроатлантичної інтеграції: її діяльність спрямована на залучення неурядових та урядових експертів до питань моніторингу процесу євроатлантичної інтеграції України та зокрема виконання Річної національної програми.

III група: Співробітництво та реформування Оборонно-Промислового Комплексу України прагне допомагати оборонній промисловості України в її модернізації та залученні до Євроатлантичної інтеграції.

IV група: З питань розбудови доброчесності задіяна у включення громадського сектору до розбудови доброчесності, дотримання антикорупційних правил, посилення підзвітності та прозорості, а також сприяння відповідальності в сфері сектору безпеки і оборони України.

V група: Особиста безпека та права людини у контексті реформування сектору безпеки спрямована на сприяння участі громадянського суспільства у сфері дотримання прав людини та особистісної безпеки.

VI група: З питань економічної безпеки має на меті розпізнавати сценарії можливих економічних загроз, сприяти розробці та впровадженню політики економічної безпеки, а також здійснювати контроль над енерговитратами в Україні.

Беззаперечним досягненням Мережі є те, що раніше багатовекторна та нескоординована діяльність українських громадських організацій, що опікуються питаннями безпеки та співробітництва України з НАТО, набули форм скоординованої, цілеспрямованої та ефективнішої активності неурядового сектору. Мережа допомогла організаціям, які мають спільну мету, узгодити свої дії з партнерами та разом досягати поставлених завдань, і це, на нашу думку, найцінніший здобуток Мережі партнерства Україна-НАТО, який можна зарахувати до успішних кроків на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави.

<< Назад

сайт создан компанией